Home » Hướng dẫn đặt dịch vụ

Hướng dẫn đặt dịch vụ

bởi Huế ơi

Hướng dẫn đặt dịch vụ tại Thuyền Rồng Huế một cách đơn giản và nhanh chóng nhất

Các Dịch Vụ và sản phẩm của Thuyền Rồng Huế

Để xem các sản phẩm và dịch vụ của Thuyền Rồng Huế, bạn có thể click vào Sản phẩm hoặc Dịch Vụ để tìm hiểu.

Sau khi vào trang Sản phẩm của Thuyền Rồng Huế sẽ liệt kê những sản phẩm mà bạn muốn. Chọn sản phẩm mà bạn muốn sử dụng dịch vụ bằng cách bấm vào “Đặt Ngay”

Cách thanh toán các dịch vụ của Thuyền Rồng Huế

Để đặt dịch vụ sản phẩm Thuyền Rồng Huế, sau khi lựa chọn. Bạn hãy chọn dịch vụ Thuyền đơn hoặc Thuyền Đôi. Giá sẽ hiển thị cụ thể tùy theo loại thuyền rồng.

  • Giá của sản phẩm sẽ hiện thị theo loại thuyền của Thuyền Rồng Huế
  • Chọn số lượng thuyền rồng muốn đặt dịch vụ.
  • Bạn có thể bấm vào Đặt ngay hoặc Thanh toán để chuyển sang trang Thanh toán các sản phẩm

Khi chuyển sang trang Giỏ hàng bạn có thể chọn một số chức năng sau:

  • Tiếp tục xem sản phẩm: Cho thêm những sản phẩm dịch vụ cần đặt vào giỏ sản phẩm
  • Thay đổi số lượng dịch vụ mà bạn muốn đặt
  • Mã ưu đãi giảm giá (nếu được cung cấp)
  • Tiến hành thanh toán sản phẩm dịch vụ của thuyền Rồng Huế sẽ chuyển sang trang thanh toán

Đặt nhanh các dịch vụ Thuyền Rồng Huế

Nút Đặt Nhanh được sử dụng một cách nhanh nhất để đặt các dịch vụ Thuyền Rồng Huế.

Sau khi bấm vào Nút Đặt Nhanh, trang popup sẽ hiện ra Trang đặt nhanh. Hãy điền những thông tin của bạn để đặt dịch vụ và bấm vào nút Đặt Thuyền Ngay.

Thông báo đặt hàng thành công!