Thuê thuyền rồng

bởi Huế ơi

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ THUYỀN RỒNG TRÊN SÔNG HƯƠNG

Giá thuê thuyền rồng ở Huế với các lộ trình và thời gian cụ thể

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kĩ năng của tôi
Nhà thiết kế web 50%
0
Cool Number

Du thuyền trên sông Hương

Thuê thuyền rồng riêng dạo trên sông Hương Huế
500.000 VNĐ /Giờ
  • Mỗi thuyền chứa tối đa 35 khách
  • Giá thuê Thuyền Rồng giờ đầu 500.000đ/giờ
  • Giá thuê Thuyền Rồng giờ tiếp theo 400.000đ/giờ

Du thuyền trên sông Hương

Thuê thuyền rồng riêng dạo trên sông Hương Huế
300.000 VNĐ /Giờ
  • Mỗi thuyền chứa tối đa 15 khách
  • Giá thuê Thuyền Rồng giờ đầu 300.000đ/giờ
  • Giá thuê Thuyền Rồng giờ tiếp theo 250.000đ/giờ
đặt nhiều